ავეჯი/ნივთები

სკულპტურული ავეჯი და ნივთები, რომლებიც ადამიანებთან ემოციურ კავშირს ქმნის.