ავეჯი

სკულპტურული ავეჯი და ნივთები, რომლებიც ადამიანებთან ემოციურ კავშირს ქმნის.