სედიუს კულტურული ცენტრი

სედიუს კულტურული ცენტრი

მდებარეობა: სედიუ, სენეგალი
ნაკვეთის ფართობი:  1080 კვ.მ
შენობის ფართობი: 550 კვ.მ
წელი: 2018
სტატუსი: კონკურსი KAIRA LOORO

სენეგალს რიტუალების, ცეკვა-სიმღერისა და ხელნაკეთობების უძველესი ტრადიციები გააჩნია. წარმოდგენილი პროექტი ერთი სახურავის ქვეშ განთავსებული სამი გეომეტრიული ფორმისგან შედგება, რომელიც ჰარმონულად აერთიანებს სივრცეებს ამ აქტივობებისთვის.

 

 

სედიუს კულტურული ცენტრი
სედიუს კულტურული ცენტრი
სედიუს კულტურული ცენტრი
სედიუს კულტურული ცენტრი
სედიუს კულტურული ცენტრი
სედიუს კულტურული ცენტრი