კოჯრის ახალგაზრდული სოფელი

კოჯრის ახალგაზრდული სოფელი

მდებარეობა: იუნკერა ქ. 38, კოჯორი

დამკვეთი: თბილისის მერია

ნაკვეთის ფართობი: 29 897 მ2

შენობების საერთო ფართობი: 13 435მ2

წელი: 2019-2020

 

ტერიტორია მოიცავს განსხვავებული ფუნქციის ნაგებობებს: ადმინისტრაციული შენობა, სპორტული დარბაზი, კლუბი | მედიათეკა | ფაბლაბი, საცხოვრებელი კოტეჯები, ამფითეატრი, ფეხბურთის, კალათბურთისა და ფრენბურთის ღია მოედნები. ასევე პარკინგები და საჩრდილობლები.

ეს არის ახალი ტიპის ახალგაზრდული სოფელი 300 ბენეფიციარზე, რომელიც დაბალანსებურ გარემოს ქმნის სხვადასხვა ახალგაზრდული აქტივობებისთვის.

 

 

(პროექტი შესრულდა საქსონ მენეჯმენტთან თანამშრომლობით)

კოჯრის ახალგაზრდული სოფელი
კოჯრის ახალგაზრდული სოფელი
კოჯრის ახალგაზრდული სოფელი
კოჯრის ახალგაზრდული სოფელი
კოჯრის ახალგაზრდული სოფელი
კოჯრის ახალგაზრდული სოფელი
კოჯრის ახალგაზრდული სოფელი
კოჯრის ახალგაზრდული სოფელი
კოჯრის ახალგაზრდული სოფელი
კოჯრის ახალგაზრდული სოფელი
კოჯრის ახალგაზრდული სოფელი
კოჯრის ახალგაზრდული სოფელი
კოჯრის ახალგაზრდული სოფელი