კემერის ვიზიტორთა ცენტრი

კემერის ვიზიტორთა ცენტრი

მდებარეობა: კემერი, ლატვია

ნაკვეთის ფართობი: 12 980 კვ.მ

შენობის ფართობი: 530 კვ.მ

წელი: 2018

სტატუსი: კონკურსი BeeBreeders (ფინალისტი)

 

მუქი, სწორხაზოვანი შენობა კემერის პარკში შესასვლელი კარიბჭის შთაბეჭდილებას ქმნის. შენობის მკაცრი ფორმები არ იმეორებს არსებული გარემოსათვის დამახასიათებელ ორგანულ მრუდ ხაზებს და ცდილობს საკუთარ სწორხაზოვან გეომეტრიულ ესთეტიკას გაუსვას ხაზი.

ინტერიერის ღიობები ტყეს გადაჰყურს და მნახველებს მომავალი გამოცდილებისათვის ამზადებს. მთავარ სივრცეში ჭერზე გახსნილი შუშის დიორამაა მოწყობილი, სადაც გამოფენილია ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის ნიმუშები.

 

კემერის ვიზიტორთა ცენტრი
კემერის ვიზიტორთა ცენტრი
კემერის ვიზიტორთა ცენტრი
კემერის ვიზიტორთა ცენტრი
კემერის ვიზიტორთა ცენტრი
კემერის ვიზიტორთა ცენტრი
კემერის ვიზიტორთა ცენტრი
კემერის ვიზიტორთა ცენტრი
კემერის ვიზიტორთა ცენტრი