სანათი 'დალ'

კედლის სანათი ‘დალ’ სვანური მითოლოგიის გავლენით შეიქმნა. თვალი სიმბოლურად ასახავს მონადირისთვის ყველაზე საჭირო უნარს, ხოლო მოჭიქული თიხის ტოტი ტყეს და იმ ცხოველთა რქას, რომელსაც ნადირობის ქალღმერთი დალ მფარველობს.

საძინებელში მისი გამოყენება ეფუძნება იდეას: „ვიღვიძებ-ვახელ თვალებს, ვიძინებ-ვხუჭავ თვალებს“.

 

ფასისა და სხვა ინფორმაციისთვის: contact@idaafarchitects.com

 

სანათი 'დალ'
სანათი 'დალ'
სანათი 'დალ'