იდააფ არქიტექტორები დაარსდა 2016 წელს თბილისში, როგორც არქიტექტურული, ინტერიერისა და ავეჯის დიზაინ სახელოსნო, რომელსაც არქიტექტორი, ნანა ზაალიშვილი ხელმძღვანელობს. სტუდია მუშაობს სხვადასხვა ფუნქციისა და მასშტაბის პროექტებზე, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ჩვენი გუნდის მიდგომა მულტიდისციპლინურ პრინციპებს ეფუძნება და აერთიანებს მდგრად განვითარებას, პროექტის გამართულ ფუნქციონირებასა და ესთეტიკურობას.

კონტექსტი, როგორც სახელოსნოს პროექტების მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი, ყოველთვის განსაზღვრავს ნამუშევრების მომავალ სახეს. თითოეული პროექტი დაფუძნებულია კულტურულ და ადგილის ღრმა კვლევაზე, რომლის გათვალისწინებითა და ინოვაციური მიდგომებით, ვცდილობთ დროსთან მიმართებაში ადეკვატური დიზაინის შეთავაზებას.  ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენს არქიტექტურას შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს უკეთესი გარემოს ჩამოყალიბებაში და ადამიანებისთვის ღირებული სივრცეები შექმნას.

idaaf
idaaf