პროექტი: ახალი თაობის თეატრი

საერთო ფართი: 6 972 მ 2

წელი: 2019-2021

სტატუსი: მიმდინარე

პროექტი შესრულდა საქსონ მენეჯმენტთან თანამშრომლობით.