პროექტი: კაფე

მდებარეობა: ზანდუკელის ქ. თბილისი

ფართობი: 25 კვ.მ

წელი: 2017 – 2018

სტატუსი: პროექტი