2013 წელს, თბილისის სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტის მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ, ნანუკა ზაალიშვილმა და რეზი კრაწაშვილმა ერთად იმუშავეს რამდენიმე არქიტექტურულ და დიზაინ პროექტზე საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. იდააფ არქიტექტორები დაარსდა 2016 წლის მარტში, საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტების განსახორციელებლად.

portrait-idaafs