იდააფ არქიტექტორები დაარსდა 2016 წელს თბილისში, როგორც არქიტექტურული, ინტერიერისა და კონცეპტუალური ავეჯის დიზაინის სახელოსნო, რომელსაც ახალგაზრდა არქიტექტორი, ნანუკა ზაალიშვილი ხელმძღვანელობს. მას შემდეგ სტუდია მუშაობს სხვადასხვა ფუნქციისა და მასშტაბის პროექტებზე, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.
ჩვენი გუნდის მიდგომა მულტიდისციპლინურ პრინციპებს ეფუძნება და აერთიანებს მდგრად განვითარებას, პროექტის გამართულ ფუნქციონირებასა და ესთეტიურობას.
კონტექსტი, როგორც სახლოსნოს მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი, ყოველთვის განსაზღვრავს ნამუშევრების მომავალ სახეს. თითოეული პროექტი დაფუძნებულია კულტურულ და ადგილის ღრმა კვლევაზე, რომლის გათვალისწინებით და ინოვაციური მიდგომებითაც ვცდილობთ დროსთან მიმართებაში ადეკვატური და დიზაინის შეთავაზებას. სახლოსნოში მუდმივად განახლებადი პროცესები მიმდინარეობს ახალი მასალების დანერგვისა და ამ სფეროში არსებული სტანდარტების ამაღლების მიზნით.
ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენს არქიტექტურას შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს უკეთესი გარემოს ჩამოყალიბებაში და ადამიანებისთვის ახალი, ღირებული სივრცეები შექმნას.